STF VoteIT

Välkommen till STFs plattform för digitala diskussioner och beslut. Under 2020 kommer denna plattform främst att användas för STFs digitala stämma.